DI Gasell

När man gör saker man brinner för brukar det bli bra och i vårt fall resulterade det i att ALM Equity utsågs till ett Gasellföretag av tidningen Dagens Industri under 2013. Vi blev nummer 41 av de företag som växer snabbast i Sverige.  

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla nedan kriterier och det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:

- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst dubblat sin omsättning, om man jämför första och senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

Läs mer på www.di.se/gasell