KONTAKTA CONSTRUCTION MANAGEMENT

Välkommen att kontakta Construction Management:

ALM Equity AB (publ)
Box 47613
117 94 Stockholm


Besöksadress:
Gårdsfogdevägen 4, 168 67 Bromma

+46 8 586 303 00  
info@almequity.se

Thomas Carlsson
Affärsområdeschef Construction Management
076-543 03 22
Christopher Jonsson
Stabschef Construction Management
076-543 03 11