KONTAKTA KONCERNSTABEN

Välkommen att kontakta Koncernstaben:

ALM Equity AB (publ)
Regeringsgatan 59 
111 56 Stockholm

+46 8 562 303 00  
info@almequity.se

Joakim Alm
VD
073-396 97 27
John Sjölund
CFO
070-309 93 03