KONTAKT

ALM Equity-koncernen är uppdelad i fem affärsområden. Du hittar kontaktuppgifter till koncernstaben samt respektive affärsområde nedan:

Koncernstab

AO Projektutveckling Bostad

AO Construction Management

AO Förvaltning

AO Finansiering

AO Digitala Tjänster