ALM EQUITY KÖPER SMÅA AV JM OCH HSB

ALM Equity har tecknat avtal med JM och HSB av deras aktier i Småa.

För att affären ska fullföljas krävs att en betydande andel av övriga aktieägare i Småa AB säljer sina andelar. Tillsammans blir parterna en stark aktör på Stockholmsmarknaden med över 1 600 bostäder i produktion och 10 600 bostäder i portföljen att utveckla framgent. Det gemensamma bolaget skall bli den bästa bostads- och stadsdelsutvecklaren i Stockholm och vara det självklara valet från första boendet, till familjebildandet i lägenhet eller hus. 

"Småa är ett stabilt företag med stark kompentens, gott rykte och fina byggrätter. Vi kompletterar varandra i erbjudande och DNA och vi ser goda möjligheter att utvecklas tillsammans genom att kunna jobba närmare varandra. Med ett gemensamt erbjudande kommer vi kunna utvecklas väl framöver. För aktieägarna i ALM Equity innebär detta ett positivt resultattillskott framgent.” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

Läs hela pressmeddelandet här, och kolla in Småas hemsida här!