KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Kallelse till extra bolagstämma 24 februari 2017