NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER

Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 5 oktober 2017, med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman den 30 maj 2017, om en nyemission (apportemission) av högst 201 239 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 2 012 390 kronor.