ALM EQUITY ÖKAR INVESTERINGARNA I FYRA PROJEKT

ALM Equity AB köper, genom dotterbolaget ALM Småa Bostad AB, Kopparnäsets dotterbolag Kopparnäset Projektholding AB som äger följande andelar i fyra av ALM Equitys bostadsutvecklingsprojekt;

  • The Brick (Telefonplan) – 50 %,
  • Kista Square Garden (Kista) – 20 %,
  • Ingenting (Solna) – 25 %; och
  • Saltsjö-Järla (Nacka) – 50 %.

Köpeskillingen om 350 Mkr motsvarar nominellt värde av investerat kapital plus upplupen ränta om 5%. ALM Equity AB har möjlighet att finansiera förvärvet med egen kassa och/eller utgivande av preferensaktier som garanteras av Kopparnäset AB upp till 350 Mkr. Kopparnäset AB är dessutom kvar som ALM Equity AB:s näst största aktieägare.

 

Läs hela pressmeddelandet här.