ALM EQUITY SÄLJER 25% I PROJEKT TILL INVESTERARE

ALM Equity AB säljer, genom dotterbolaget ALM Småa Bostad AB, Almnäset Solna AB som äger 25% av ALM Equitys bostadsutvecklingsprojekt, Ingenting (Solna).

 

Läs hela pressmeddelandet här