ALM EQUITY TAR IN DELÄGARE I PROJEKT OCH ÖKAR SATSNING PÅ FÖRVALTNINGSBOSTÄDER

ALM Equity har sålt 50 procent av tre bostadsprojekt - Barkarbystaden, Rinkeby och Rönninge - till Resona. Projekten omfattar totalt 327 lägenheter som kommer att förvaltas av ALM Equitys förvaltningsbolag, Svenska Nyttobostäder och dess nystartade systerbolag. Värdet på de färdiga fastigheterna som förvaltningsobjekt är beräknat till 670 Mkr.

"Att byggmarknaden nu svalnar av är positivt eftersom det möjliggör byggstarter av bostäder för människor med vanliga inkomster på hyresmarknaden, företagsmarknaden och förhoppningsvis även bostadsrättsmarknaden", säger Joakim Alm, VD på ALM Equity.

Läs hela pressmeddelandet här.