NY ORGANISATION INOM ALM EQUITY

Under 2017 så förvärvade ALM Equity bostadsutvecklaren Småa och nu sjösätts en ny organisationsstruktur för att nyttja synergier och styrkor inom koncernen.

Verksamheten delas in i fem affärsområden; Projektutveckling Bostad, Construction Management, Förvaltning, Finansiering och Digitala Tjänster. Vi tillsätter även en vice VD, Fredrik Arpe som närmast kommer från tjänsten som VD på Småa, samt rekryterar en ny CFO, John Sjölund, då ALM Equitys och Småas ekonomichefer går i pension under våren.

Chefer för respektive affärsområde är:

  • Projektutveckling Bostad är Louise Eklund
  • Construction Management är Thomas Carlsson
  • Förvaltning är Tommy Johansson
  • Finansiering är Frida Holmberg som tillträder sin tjänst den 19 februari
  • Digitala Tjänster kommer att ledas av koncernens VD Joakim Alm

Läs hela pressmeddelandet här.