ALM EQUITYS DOTTERBOLAG SMÅA AB TILLDELAS MARKANVISNING I ÅRSTAFÄLTET, STOCKHOLM

Småa AB har tilldelats en markanvisning i Årstafältet etapp 4b med en preliminär byggrätt om ca 12 500 kvm BTA. Marken kommer att upplåtas med tomträtt.

Läs hela pressmeddelandet här