ALM EQUITY-KONCERNEN

ALM Equity grundades 2006 och inom koncernen arbetar vi med fastighetsbranschens alla ben. Här ingår bolag inom bland annat fastighetsutveckling, byggledning, förvaltning, finansiering samt digital kommunikation. Bredden gör ALM Equity till en stabil aktör som kan anpassa sitt utbud efter marknadens efterfrågan och behov.

I koncernen finns kompetens inom processens alla delar. Det innebär att ALM Equity kan skräddarsy sina projekt efter marknad och målgrupp. Ett bra samarbete och nära dialog med både interna och externa parter skapar goda förutsättningar för att leverera attraktiva projekt. Våra kunder är privata och kommersiella bostadsköpare och lokalanvändare. Våra geografiska marknader är främst Stockholms län och kommunikationsnära regioner med stark tillväxt.

Sedan 2012 är bolaget listat på NASDAQ First North Growth Market.

 

PROJEKTUTVECKLING BOSTAD
Inom projektutveckling finns idag två varumärken; ALM Bostad och Småa. Projekten bearbetas från analys i tidigt skede till slutförande och stor vikt läggs på konceptualisering.

CONSTRUCTION MANAGEMENT
I affärsområdet Construction Management finns kompetens inom bland annat projektering, inköp och produktion. I funktionen som samordnare av totalentreprenad handlas underentreprenörer och samarbetsparter upp för att tillgodose inkomna beställningar.

FÖRVALTNING
Inom affärsområdet förvaltning finns idag Svenska Nyttobostäder för att tillgodose olika former av uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler, till både företag och privatpersoner.

FINANSIERING
Affärsområdet skapar och utvecklar olika finansieringslösningar för koncernens behov. Fokus ligger på effektiva processer med få mellanhänder, där både låntagare och investerare är vinnare.

DIGITALA TJÄNSTER
Affärsområdet Digitala Tjänster är under utveckling och har idag en kommunikationsplattform som förenklar både företags- och föreningskommunikation. Plattformen är mobil och har, utöver funktioner för delningsekonomi, en hög igenkänningsfaktor från kända sociala nätverk.