CONSTRUCTION MANAGEMENT

Inom affärsområdet Construction Management ingår varumärket 2A Entreprenad.


Construction Management innebär att planera, leda och styra entreprenader. Som totalentreprenör delas projektet upp i delentreprenader, vilket maximerar konkurrensen inom varje del och sänker totalkostnaden. 2A Entreprenad är ett oberoende bolag.

Entreprenaden paketeras med BIM-projektering, produktion och leverans med fokus på hög effektivitet och precision med hjälp av digitala system. Inom affärsområdet finns kompetens från start till mål i projektet – planering, byggledning och samordning.

Kontakta Affärsområde Construction Management