DIGITALA TJÄNSTER

Inom affärsområdet Digitala Tjänster ingår varumärket Your Block.


Affärsområdet Digitala tjänster riktar sig mot intressenter inom bostads- fastighetssegmentet. Genom att identifiera användarens behov utvecklas kostnadseffektiva och användarvänliga digitala tjänster för att etablera gemenskap och delningsekonomi i bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och stadskvarter.

Till YourBlocks hemsida

Kontakta Affärsområde Digitala Tjänster