FINANSIERING

Inom affärsområdet Finansiering ingår varumärket Nordisk Fastighetskredit.


Affärsområdet Finansiering riktar sig till utvecklare, förvaltare och investerare för att skapa finansieringslösningar för olika fastighets- och bostadsprojekt, både inom utveckling och förvaltning. Fokus ligger på relationer, riskminimering och effektiva processer med få mellanhänder mellan investeraren och den som söker kapital.

Kontakta Affärsområde Finansiering