FÖRVALTNING

Inom affärsområdet Förvaltning ingår varumärket Svenska Nyttobostäder. Under 2018 kommer ytterligare två varumärken läggas till i affärsområdet, dessa kommer att hantera förvaltning av hyresrätter och förvaltning av kommersiella lokaler.


Affärsområdet Förvaltning riktar sig både till företag, myndigheter och privatpersoner. Inom affärsområdet kommer ägande, förvalting och uthyrning av bostäder och lokaler att ske. Fokus ligger på yteffektivitet där service och kommunikationer ligger i nära eller direkt anslutning.

Läs mer om Svenska Nyttobostäder

Kontakta Affärsområde Förvaltning