SVENSKA NYTTOBOSTÄDER

Svenska Nyttobostäder (SNB) är ett förvaltningsbolag. SNB ägs till 100 % av ALM Equity, men kan ta in investerare i olika projekt

Bolagets affärsidé är att hyra ut bostäderna på blockhyresavtal till företag, myndigheter och andra förvaltningar som har ett behov av tillfälliga eller långsiktiga boenden för egen personal och/eller för besökande. Blockhyresavtalen kan flexibelt utformas efter hyresgästens önskemål om vad som ska ingå i form av service eller utrustning.

Affärsidén grundar sig i att bristen på bostäder på flertalet geografiska marknader resulterar i ett direkthinder för att expandera verksamheter och rekrytera rätt personal. Genom att tillgodose behovet av nyttobostäder främjas verksamheter så som exempelvis sjukvården, försvarsmakten, företag och universitet.

Under 2015 förvärvade SNB två av ALM Equitys bostadsprojekt - Skalden och Poeten i Ingentingområdet, Solna. I dessa två projekt planeras det för sammanlagt 488 yteffektiva lägenheter. Projektet Mälarterrassen i Hässelby Strand med 161 lägenheter förvärvades av under 2016. Samtliga med inflyttning under 2019.

 

Kontakt

info@nyttobostader.se

 

Tommy Johansson

tommy.johansson@almequity.se 

0708-61 06 13