PROJEKTUTVECKLING BOSTAD

Inom affärsområdet Projektutveckling Bostad ingår två varumärken; ALM Bostad och Småa.


Projektutveckling handlar om att analysera tänkbara fastighetsförvärv och därefter strukturera, finansiera, konceptualisera och utveckla dem mot slutkund. Målet är att i varje fastighetsprojekt – genom utveckling och optimering av fastighetens byggrätt, innehåll och upplåtelseform – maximera dess värde på marknaden. För att lyckas med detta ligger affärsområdet Projektutveckling Bostads fokus på analys, konceptualisering och riskhantering. Varje projekt anpassas efter sina specifika förutsättningar och är genom egen bolagsstruktur och
finansiering helt självständigt.

Kontakta Affärsområde Projektutveckling Bostad