VI HAR UTVECKLAT PROJEKT SEDAN 2006

ALM Equity driver olika typer av projekt inom fastighetsbranschen. Fokus ligger på bostadsutveckling i Stockholmsområdet men bolaget driver också projekt inom stadsutveckling samt utvecklar olika typer av förvaltningsfastigheter. 

För oss är varje projekt unikt och vi använder oss av ett brett externt nätverk av utvalda samarbetspartners inom arkitektur, design, byggnation och mäkleri. Våra kunder är främst privata och kommersiella bostadsköpare och lokalanvändare och våra geografiska marknader är Stockholm, Uppsala, Mälardalen och attraktiva semesterorter i Sverige.

Sedan starten 2006 har vi utvecklat 25 projekt och 1170 unika bostäder. Vi har idag cirka 900 bostäder under byggnation samt mer än 7 000 bostäder på ritbordet som kommer byggas inom de närmsta åren. 

Sedan 2012 är bolaget listat på NASDAQ OMX First North.