PROJEKT

ALM Equity driver olika typer av projekt inom fastighetsbranschen. Fokus ligger på bostadsutveckling (Bostadsprojekt) i Stockholmsområdet men bolaget driver också projekt inom stadsutveckling (Planprojekt) samt utvecklar olika typer av driftfastigheter (Projektfastigheter).

ALM Equity skapar unika bostäder tillsammans med de bästa arkitekterna och inredarna. Vi erbjuder en genomtänkt boendemiljö där arkitekten och inredaren designar bostaden utifrån varje specifikt projekts förutsättningar och målgrupp. Fokus ligger på konceptualisering och mervärden. Ingen bostad är den andra lik.

Bolagets geografiska fokus är attraktiva lägen i Stockholmsområdet med goda kommunikationer samt specifika lägen i exempelvis Uppsala och Enköping.

ALM Equity driver stadsplanering i främst Stockholmsområdet i syfte att utveckla områden och specifika fastigheter till bra och intressanta boendemiljöer. Fokus ligger på slutkunderna - de tilltänkta boende - och genomsyrar processen från a-ö. 

Inom området Projektfastigheter äger och utvecklar ALM Equity bland annat hotell-, handel- och hyresfastigheter. Fastigheterna ligger på olika orter i Sverige.

Sedan 2006 har ALM Equity avslutat ett stort antal projekt över hela landet. Inget projekt eller ingen bostad är den andra lik. Se nedan smakprover. För mer information - kontakta ansvarig projektledare. 

Aspudden
Kommande projekt