DragonenBostadsrätt, Upplands Väsby

Bostäder i centrala Upplands Väsby

ALM Equity avser att bygga ca 90 st bostäder i centrala Upplands Väsby. Bostäderna är en del av stadsutvecklingsområdet Fyrklövern.Framtagande av ny detaljplan för fastigheten pågår där granskning för planen planeras under januari 2019. Fastigheten ligger längs Dragonvägen och har ett attraktivt läge i direkt anslutning till Väsby centrum samt närhet till pendeltågsstationen och E4:an.

Upplands Väsby driver ett stort stadsutvecklingsarbete där ambitionen är att gå från förort till modern småstad. Området Fyrklövern, där fastigheten ligger, är en viktig del i det centrala Väsby som ska utvecklas till en spännande stadskärna med ett stadsmässigt utbud av bostäder, lokaler, service och mötesplatser.

Projekt
Dragonen
Ort
Upplands Väsby
Gör en vip-anmälan

Kontakt

Projektledare: Olle Lundquist
olle.lundquist@almequity.se
073 401 26 66