JarlabergBostadsrätt, Hyresrätt, Nacka

Spännande utveckling i expansiva Nacka

I Jarlaberg avser ALM Equity att utveckla fastigheten Nacka Sicklaön 367:5 genom detaljplaneändring. Fastigheten utgörs idag av verksamhetslokaler samt
en parkering. Jarlaberg är en del av expansiva Nacka kommun och fastigheten ligger 250 meter från den planerade tunnelbanestationen Nacka centrum.
Målsättningen är att ändra användningen till bostäder. Detaljplanen väntas vinna laga kraft under 2018.

Projekt
Jarlaberg
Ort
Nacka
Antal bostäder
142
Arkitekt
Varg Arkitekter
Gör en intresseanmälan

Kontakt

Projektledare: Abdallah Azam
abdallah.azam@almequity.se
076-875 23 64