Jarlabergs centrumBostadsrätt, Nacka

Spännande utveckling i expansiva Nacka

I Jarlaberg avser ALM Equity att utveckla fastigheten Nacka Sicklaön 367:5 genom detaljplaneändring. Fastigheten utgörs idag av verksamhetslokaler samt
en parkering. Jarlaberg är en del av expansiva Nacka kommun och fastigheten ligger 250 meter från den planerade tunnelbanestationen Nacka centrum.
Målsättningen är att ändra användningen till bostäder. Detaljplanen väntas vinna laga kraft under 2018.

Projekt
Jarlabergs centrum
Ort
Nacka
Antal planerade bostäder
110
Arkitekt
Varg Arkitekter
Gör en vip-anmälan

Kontakt

Projektledare: Abdallah Azam
abdallah.azam@almequity.se
076-875 23 64