LinbananBostadsrätt, Enköping

Välplanerade lägenheter

På fastigheten Galgvreten 3:7 i Enköping låg tidigare Nordströms Linbanor, som under 1900-talet byggde linbanor och skidliftar till hela Sverige. Här ska ALM Equity tillsammans med anlitad totalentreprenör Andersson Company uppföra tre stycken lamellhus med välplanerade planlösningar och väl tilltagna balkonger/uteplatser som kommer att attrahera unga vuxna. Lamellhusen byggs etappvis där Linbanan 1 stod färdigt i juni 2015. Linbanan 2 och Linbanan 3 stod färdiga våren respektive hösten 2016.

Projektet består av Linbanan 1-3.
http://www.almequity.se/projekt/linbanan-1/
http://www.almequity.se/projekt/linbanan-2/
http://www.almequity.se/projekt/linbanan-3/

Projekt
Linbanan
Ort
Enköping
Boarea
32 - 78 kvm
Antal bostäder
194

Kontakt

Projektledare: Ingmar Nabseth
ingmar.nabseth@almequity.se
070 834 30 98