Östra Kråkhagen 3Bostadsrätt, Uddevalla

Klassisk arkitektur

Fastigheten Östra Kråkhagen 3 är en tidstypisk träbyggnad från 1920- talet
belägen i centrala Uddevalla. Östra Kråkhagen 3 som omfattar fem lägenheter frånträddes 2015 till en extern investerare.

Projekt
Östra Kråkhagen 3
Ort
Uddevalla
Adress
Skolgatan 8
Antal bostäder
5

Kontakt

Projektledare: Ingmar Nabseth
ingmar.nabseth@almequity.se
070-834 30 98