Södra HäggvikBostadsrätt, Sollentuna

En ny och spännande stadsdel

Södra Häggvik är under stor exploatering - från kontor- och industriområde till en ny, spännande stadsdel. Tillsammans med andra aktörer i området skall ALM Equity skapa en innovativ stadsdel där det bereds plats för boende, service, kontor, butiker och restauranger. Byggnationen skall uppföras med stadskaraktär, hög gestaltningsgrad, varierande lägenhetsstorlekar och med olika upplåtelseformer. Stadsrummet skall utformas med kvartersstruktur och levande gatunät där torg, lekplatser och gröna rum skall prioriteras. Stinsen och goda kommunikationer ligger några minuters gångväg bort. Projektet kommer innefatta 10 etapper, information om dessa kommer presenteras löpande.

Södra Häggvik som område genomgår en stor förändring och vi ser fram emot att få vara med och utveckla Sollentunas nya stad. Vi ser Sollentuna som ett viktigt och växande centrum norr om Stockholm - där bebyggelsen influeras av stadens puls, ett utmärkt kommunikationsläge och närheten till grönområden, Edsviken och rekreationsområden. Detta är kvaliteter som vi vet att våra kunder uppskattar.

Bilderna visar tidiga visualiseringar över projektområdet och de tänkta byggnaderna.

Gå gärna in på http://www.sodrahaggvik.se/ och läs mer om projektet!

Projekt
Södra Häggvik
Ort
Sollentuna
Antal bostäder
1200
Gör en vip-anmälan

Kontakt

Projektledare: Stephanie Lenngren
stephanie.lenngren@almequity.se
070 301 33 91