The BrickBostadsrätt, Stockholm

Historiskt område blir framtidens boende

En ny mångfacetterad stadsdel växer fram på historisk mark i ett av Stockholms mest kreativa områden. Telefonplan är ett av Sveriges största och mest spännande kluster för nyskapande verksamheter. Här finns småföretagare, Konstfack, Hyper Island och ett stort utbud av restauranger, caféer och servicefunktioner. Här omvandlar ALM Bostad, LM Ericssons gamla industriområde vid Telefonplan till ett levande bostadsområde fördelat på sex olika kvarter. Då området har ett kulturhistoriskt värde kommer delar av den befintliga bebyggelsen bevaras och få nytt innehåll samtidigt som nya byggnader utvecklas med stor varsamhet och hänsyn till det befintliga.

UNDER FÖRSÄLJNING
TERRA - Just nu färdigställer vi 345 bostäder i ett av södra Stockholm kändaste landmärke där inflytting sker med start prel. Januari 2020. Här erbjuder vi 1 - 2 rok från 32 - 71kvm där de flesta har balkong mot innergården. Läs mer om projektet här: http://www.almequity.se/projekt/the-brick-terra/

KOMMANDE PROJEKT
ALBA - projektet innehåller sex sammanhängande byggnadskroppar i olika fasadmaterial och våningshöjder och lokaler i bottenvåning ut mot den nya gångfartsgatan. Här planeras för cirka 400 nya bostäder, de flesta ut mot den planerade Radiusparken. På en separat tredimensionell fastighet kommer även att uppföras ett stort garage.
INDIGO - Består av en huskropp och kommer att vara den nya porten till The Brick området. En stilfull byggnad med stål och trä med cirka 60 bostäder, takterass, lokal och ICA-butik i bottenvåningen. Indigo ligger i områdets sydvästra del och det 13 våningar höga huset kommer byggas på LM Ericssons gamla blå plåtbeklädda matsal.
LIGNUM - Här planeras cirka 200 bostäder, förskola och övriga lokaler i två byggnadskroppar i betong och trä. På taket planeras en gemensam gårdsyta för de boende i fastigheten.
RUBIGO - Planeras att bli en karaktäristisk byggnad med plåt och grönska i fokus som ska innehålla cirka 70 bostäder, alla med balkong ut mot den planerade Radiusparken.
VIRIDUM - Med tre byggnadskroppar i tegel och plåt planeras det för cirka 270 bostäder, verksamheter i bottenplan, samt förskola och en trevlig innergård.

De kommande projekten är under utveckling, men VIP anmäl dig här för att få löpande information via E-post. Genom detta håller du dig uppdaterad kring utvecklingen i projekten, samt när det blir försäljningsstart.

Projekt
The Brick
Ort
Stockholm
Antal bostäder
1100
Gör en intresseanmälan

Kontakt

Projektledare: Therese Fyhn
therese.fyhn@alm-smaa.se
073-364 55 15