ATT KÖPA BOSTAD VIA ALM Bostad

Att köpa en ny bostad är spännande men det är också ett stort och viktigt beslut. Vi på ALM Bostad vill göra denna resa så smidig och trygg som möjligt och kommer att finnas tillgängliga om ni har några frågor eller funderingar. Nedan ser ni några viktiga hållpunkter under resans gång.

INTRESSEANMÄLAN

Genom att göra en intresseanmälan på något av våra projekt får du chans att ta del av förhandsinformation och aktuella projektnyheter samt en inbjudan till VIP-visning som vi normalt håller innan vi släpper projektet för allmän säljstart.

 

VIP-SÄLJSTART

För våra intressenter erbjuder vi ibland en VIP-säljstart av projektet. VIP-säljstarten som äger rum innan ordinarie säljstart och du blir en av de första som får ta del av säljmaterialet. I samband med VIP-säljstart skall du uppvisa ett giltigt lånelöfte eller annan finansieringslösning. Ibland tillåter vi juridiska personer som köpare och godkänner i vissa fall andrahandsuthyrning.

 

TECKNANDE AV FÖRHANDSAVTAL

Ett förhandsavtal är en överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen och köparen avseende en framtida upplåtelse av bostadsrätten. Avtalet är bindande och innebär att du som köpare avser tillträda lägenheten i enlighet med avtalet.

 

ALLMÄN SÄLJSTART

Vi bjuder nu in allmänheten och tidigare intressenter till en visning av projektet. Vid säljstarten finns det möjlighet att skriva förhandsavtal.

 

INBETALNING AV FÖRSKOTT

I samband med att förhandsavtal tecknas skall ett förskott om vanligtvis 10 % av köpeskillingen betalas in till bostadsrättsföreningen. Dessa pengar sätts in på ett spärrat konto.

 

BYGGSTART

När byggstarten drar igång går projektet in i en ny och spännande fas. Vi kommer löpande informera er om hur byggnationen fortlöper. I och med byggstarten kan vi ge ert ett preliminärt tillträdesdatum.

 

KONTAKTPERSON/INFORMATIONSBREV

Som köpare av en bostad hos ALM Bostad får du en personlig kontaktperson som du kan vända dig till med frågor och funderingar. Du får även regelbundna nyhetsbrev kring projektet såsom information om byggstart och andra viktiga händelser under projektets gång. Notera att det är viktigt att du informerar oss om du byter mailadress då mycket av kommunikationen kommer ske via mail.

 

TILLVAL

Beroende på projekt kan det förekomma såväl kostnadsfria val som tillval förenande med kostnad. Självklart finns din kontaktperson behjälplig i denna process för att du ska känna dig säker och trygg med dina val. Kostnad för tillvalen erläggs i och med tillträdet eller vid annan tidpunkt om så meddelats.

 

PLATSBESÖK

Under byggnationens senare del anordnas, i den mån byggplatsen tillåter ett, eller flera gemensamma platsbesök för våra köpare. Besöken syftar till att ge en försmak av det blivande huset samt en möjlighet att få ställa frågor.

 

TECKNANDE AV UPPLÅTELSEAVTAL

Några månader innan tillträdet tecknas ett upplåtelseavtal. Som köpare blir du formellt också medlem i bostadsrättsföreningen. Om du väljer att sälja din lägenhet mellan upplåtelsen och tillträdesdagen är du skyldig att meddela ALM Bostad vem den nye köparen är så att denne får möjlighet att delta på lägenhetssyn mm. Notera även att ni, trots omförsäljning måste fullfölja köpet och genomföra tillträdet.

 

INFORMATIONSMÖTE

Cirka 2-3 månader innan tillträdet kommer vi bjuda in dig till ett informationsmöte. Syftet med detta är att dels informera om praktiska detaljer inför tillträdet, besvara eventuella frågor samt även såklart att blivande grannar ska få träffas och lära känna varandra. Vi kommer även att informera om den arbetsgrupp vi önskar bilda med er medlemmar samt hur den överlämningsprocessen ser ut och i syfte att ni medlemmar ska ta över ansvaret.

 

SYN AV BOSTADEN

Din nya bostad kommer genomgå ett flertal besiktningar, utförda av oberoende besiktningsmän. Efter slutbesiktningen kommer du som köpare att kallas till en köparsyn och får då chansen ställa eventuella frågor till besiktningsmannen eller byggaren.

 

INBETALNING AV SLUTLIKVID

I anslutning till tillträdesdagen betalas resterande del av köpeskillingen för bostaden in samt eventuella tillvalskostnader. Tydliga instruktioner om detta kommer att skickas ut i god tid.

 

INFLYTT/TILLTRÄDE

För att inflyttningen skall förlöpa så smidigt som möjligt tilldelas respektive köpare en önskad tidpunkt för inflyttning. Vi på ALM Bostad finns på plats vid tillträdet för att hälsa välkommen samt överlämna nycklar. Vi går tillsammans igenom bostaden och den tillhörande bopärmen. Tillträdesperioden är en intensiv tid för både köpare, byggare och oss på ALM Bostad. Det är mycket som ska klaffa och vi kommer finnas på plats i närheten för er under denna tid för eventuella frågor.

 

UPPFÖLJNINGSSAMTAL

Någon vecka efter tillträdet kommer vi att kontakta dig och höra vad du tycker om ditt nya boende, om du har några frågor eller funderingar eller om det är något annat vi kan hjälpa till med.

 

FELHANTERING

Att bygga en bostad är ett hantverk, till skillnad från att bygga en bil i fabrik på löpande band så kräver det både kärlek, engagemang och omsorg. Ibland kan det förekomma fel i bostaden vid nyproduktion och ombyggnation. Om detta sker tar vi fram en åtgärdsplan. Rutiner och information kring detta kommer att delges på informationsmötet några månader innan tillträdet.

 

MÄTNING AV KUNDNÖJDHET (NKI)

Efter cirka två månader på plats i den nya bostaden låter vi våra köpare tycka till kring upplevelsen av processen från köp fram till tillträde. En enkät kommer då att skickas ut till er via mail eller per post. Vi uppskattar om ni tar er tid att besvara enkäten så att vi kan mäta hur vi jobbar och hela tiden sträva efter att bli bättre.

 

ARBETSGRUPP

Några månader efter tillträdet kommer vi att efterfråga att en arbetsgrupp bildas, bestående av föreningens medlemmar. Vi på ALM Bostad kommer tillsammans med arbetsgruppen ha kontinuerliga möten där vi går igenom föreningen och förbereder inför att en styrelse bestående av föreningens medlemmar tar över och driver verksamheten vidare. Vi följer en agenda där vi går igenom vad styrelsearbete innebär samt även erbjuder en styrelseutbildning. Cirka 6 månader till ett år efter tillträdet sker en överlämning av föreningen då ni boende tar över styrelsen. Överlämningen sker vid en årsstämma.

 

GARANTIBESIKTNING

Ansvarstiden är i regel tio år från godkänd slutbesiktning och inleds med en garantitid om vanligtvis 5 år. Dessa garantier täcker fel och brister i byggnation och fastighet. 2 år efter godkänd slutbesiktning genomförs en 2-års besiktning. Då granskas eventuella hänskjutna fel som upptäckts under de första två åren. Byggaren skall åtgärda de fel som besiktningsmannen noterar. Vanliga fel är exempelvis sprickor i tak och väggliv, något som tyvärr nästan alltid uppkommer i nybyggnation då huset behöver genomgå de olika årstiderna (varmt och kallt) för att sätta sig.

 

Läs mer om att köpa bostad