Alm Equitys trygghetspaket

  • ALM Bostad är med i projektet från början till slut.

  • ALM Bostad har full insyn i bostadsrättsföreningens styrelse och full insyn i projektet.

  • ALM Bostad bygger aldrig på spekulation. Byggnationen påbörjas normalt inte förrän cirka 75 % av alla bostäder är sålda.

  • ALM Bostad garanterar att resterande 25 % av bostäderna köps om de fortfarande är osålda på tillträdesdagen. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

  • ALM Bostad tillser alltid att det finns betryggande säkerheter ställda för de förskott som betalas in till föreningen.

  • ALM Bostad är ett publikt börsnoterat bolag, vilket borgar för god ekonomisk säkerhet och transparens avseende information och redovisning.

 

Läs mer om att köpa bostad