Viktiga handlingar att ta del av inför köpet

Stadgar~ beskriver föreningens regler.

Alla bostadsrättsföreningar har stadgar som reglerar föreningens verksamhet. Av stadgarna framgår vilka skyldigheter och rättigheter enskilda bostadsrättsinnehavare och föreningen har mot varandra. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.


Kostnadskalkyl/ekonomisk plan~
beskriver föreningens ekonomiska villkor
Föreningens kostnadskalkyl är en analys av föreningens ekonomi och måste finnas i samband med tecknandet av förhandsavtal. En bostadsrättsförenings ekonomi fungerar på ett ganska enkelt sätt. Föreningen har kostnader för drift och skötsel, underhåll, reparation, skatter och räntor samt intäkter i form av avgifter från medlemmar samt ibland hyror från lokaler, garage- och p-platser. Man bor till självkostnad och varje sparad krona innebär därför mindre kostnader för dig som medlem. När byggnationen börjar bli klar och det närmar sig upplåtelse av bostadsrätten görs en ekonomisk plan som mer utförligt beskriver föreningens ekonomiska innehåll. Första räkenskapsåret har en nybildad förening inte någon årsredovisning, utan till grund för föreningens ekonomi ligger den ekonomiska planen. Alla uppgifter om föreningens kommande ekonomiska förutsättningar och verksamhet baseras på kvalificerade antaganden och uppskattningar, bland annat på offerter om lån, drift och skatteuppskattningar med hänsyn till den erfarenhet som finns om sådana kostnader. Flerårskalkyler på 11 år redovisas för att få en samlad bedömning av föreningens verksamhet.


Bofaktablad~
så du vet hur lägenheten är utformad
Bofaktabladet beskriver lägenhetens planlösning och utformning och upprättas av arkitekten. Ritningen baseras på bygglovshandlingen varför det ibland kan ske vissa justeringar i planlösning efter projektering skett. Det kan exempelvis vara förändring i väggtjocklek, schacklägen, placering av garderober, köksskåp mm – förändringar som kunden oftast inte märker. Detta är tyvärr oundvikligt när man bygger nyproduktion varför vi alltid reserverar oss för dessa förändringar.


Objektsbeskrivning~
beskriver lägenheten
Beskrivning av lägenheten och dess inredning, andelstal, avgifter och annan viktig information. Objektsbeskrivningen upprättas av ansvarig mäklare.


Rumsbeskrivning~

Beskrivning av lägenhetens inredning, utrustning, vitvaror mm. Beskriver standardutförande och eventuella tillval. Reservation lämnas för eventuella varor som utgår i sortimentet.


Boendekostnadskalkyl~
så du vet vad det kostar att bo i den nya bostaden
I samband med att du funderar på att köpa din nya bostad är det viktigt att du beräknar din totala boendekostnad. Antingen gör man det tillsammans med sin bank när man pratar finansiering eller så ber man projektets fastighetsmäklare att hjälpa till att beräkna boendekostnaderna.

 

Läs mer om att köpa bostad