Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Våra affärsområden

I koncernen finns fyra affärsområden som alla är en länk i värdekedjan som utvecklar vår idé om det yteffektiva och smarta boendet

Förvaltning

Affärsområdet investerar i och utvecklar bolag som förvaltar yteffektiva bostäder samt lokaler i  kommunikationsnära lägen i Storstockholm.

 

Projektutveckling

Affärsområdet förvärvar och utvecklar innhav i bolag som säljer kommunikationsnära fastigheter samt kommersiella projekt främst i Storstockholmsområdet. 

 

Entreprenad

Affärsområdet förvärvar, utvecklar och äger innehav i bolag som erbjuder totalentreprender. Bolagen i affärsområdet utvecklar löpande relationer och samarbeten i syfte att effektivisera och förbättra både leverans och produkt. 

Affärsområdets bolag erbjuder tjänster för specifika skeden eller under hela projektets gång i funktionen som totalentreprenör.

Digitala tjänster

Affärsområdet utvecklar mjukvaror för att underlätta kommunikation och delning av information, resurser och tjänster inom bostads- och fastighetssegmentet. Målet är att effektivisera förvaltningen, öka fastighetsägarens driftnetto och samtidigt bidra till ett mer hållbart boende.

Kunderna är primärt inom fastighetssektorn men digitala tjänster erbjuds även till övriga företag och föreningar.