Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Våra affärsområden

ALM Equitys verksamheter är organiserade i fem affärsområden. Målet är att varje verksamhet når sin fulla tillväxtpotential och högsta lönsamhet.

Förvaltning

Affärsområdet förvärvar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen för att förvalta och hyra ut bostäder och lokaler. Med sikte på framtiden utvecklas förvaltningsbeståndet med digital service och innovativa affärslösningar.

Kunderna är företag, myndigheter, institutioner 

Projektutveckling

Affärsområdet förvärvar och utvecklar kommunikationsnära fastigheter främst i Stockholmsområdet. Målet är att genom utveckling och optimering av projektens byggrätter, innehåll och upplåtelseform, maximera dess värde på marknaden.

Affärsområdet utvecklar projekt som lämpar sig både till privatpersoner och företag, då främst förvaltningsbolag.

Entreprenad

Affärsområdet projekterar, planerar och samordnar byggnation till bostadsrättsföreningar och fastighetsutvecklare, primärt inom ALM Equity. Målet är att optimera och kvalitetssäkra upphandlingar och processer för bästa resultat och med säker arbetsmiljö.

Affärsområdet erbjuder tjänster för specifika skeden eller under hela projektets gång i funktionen som totalentreprenör.

Finansiering

Affärsområdet länkar samman affärsområdena Förvaltning och Projektutveckling med investerare och långivare utanför det vanliga banksystemet. Uppdraget är att skapa lönsamma och effektiva finansieringslösningar för fastighetsprojekt inom ALM Equity där både mottagare och investerare ska vara vinnare.

Investerare är företag, institutioner och fonder som vill investera direkt i utvecklingsprojekt, förvaltningsobjekt eller portföljer av dessa.

Digitala tjänster

Affärsområdet utvecklar mjukvaror för att underlätta kommunikation och delning av information, resurser och tjänster inom bostads- och fastighetssegmentet. Målet är att effektivisera förvaltningen, öka fastighetsägarens driftnetto och samtidigt bidra till ett mer hållbart boende.

Kunderna är primärt inom fastighetssektorn men digitala tjänster erbjuds även till övriga företag och föreningar.