Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Affärsetik och hållbara leverantörer

ALM Equity-koncernen är beroende av goda relationer med en mängd olika aktörer, alltifrån myndigheter och kommuner till leverantörer, banker, entreprenörer och kunder. Därav ska bolagen inom ALM Equity och dess företrädare uppträda förtroendeingivande och korrekt.

Bolagsstyrning

Som ett led i arbetet med att upprätthålla en god etik i allt som görs, finns ett antal stödjande och vägledande policys och riktlinjer som samtliga anställda inom koncernen ska efterleva. Några av de viktigaste är följande:

  • Code of Conduct
  • Insiderpolicy
  • Informationspolicy
  • Represenationspolicy

Mutor och korruption

ALM Equity ska motverka korruption i alla former och mutor, besiktning eller otillbörliga förmåner tolereras inte i verksamheterna. Det innebär att medarbetare inte ska erbjuda, acceptera, efterfråga eller godkänna gåvor, betalningar eller andra förmåner som skulle kunna påverka eller ge intryck av att påverka objektiviteten i ett affärsbeslut.

Hållbara leverantörer

ALM Equitys affärsmodell bygger på att externa parter utför mycket av bolagens arbeten. Det gör en stor indirekt påverkan genom de leverantörer, entreprenörer och andra partners som arbetar tillsammans med våra bolag.

Leverantörerna ska utvärderas och väljas på grundval av objektiva faktorer som kvalitet, pris och tillförlitlighet, men även utifrån deras ansvarstagande i etiska, sociala och miljömässiga frågor. Vid behov ställs också mer specifika krav anpassade efter varje unikt projekt och typ av tjänst eller produkt.