Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Förväntningar på våra bolag

Varje bolag sätter egna mål och handlingsplaner utifrån verksamhetens förutsättningar som bidrar till att de övergripande målen uppfylls samt att de lever upp till sina övriga intressenters krav.

  • Upprätta en klimatstrategi i linje med Parisavtalet och årligen rapportera organisationens klimatutsläpp.


  • Jobba för en ökad cirkularitet i resursanvändandet.


  • På ett transparent sätt redovisa hållbarhetsarbetet.


  • Ha hållbarhetsfrågan integrerad i värdekedjan.


  • Arbeta strukturerat för att förebygga mutor och korruption.


  • Kontinuerligt analysera risker och möjligheter inom hållbarhetsområdet.


  • Ha en uppförandekod för bolaget och regelbundet granska att den efterlevs.


  • Arbeta systematiskt för att främja mångfald och likabehandling.


  • Bedriva ett proaktivt arbetsmiljöarbete för att främja medarbetarnas hälsa och säkerhet.


  • Aktivt arbeta för en hållbar och trygg stadsdelsutveckling.