Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Miljö- och klimatpåverkan

Utgångspunkten är att verksamheterna som ägs av ALM Equity ska bedrivas med minsta möjliga negativa miljöpåverkan för att bidra till en hållbar utveckling från ett såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv.

ALM Equitys verksamheter ska utveckla, bygga och förvalta genomtänkta fastigheter med hänsyn till miljön i såväl det kortsiktiga som långsiktiga perspektivet. Målsättningen är att fastigheterna genom val av material, uppförande och förvaltning ska ta hänsyn till miljön och ett långsiktigt brukande.

Energi & resursanvändning

För de projekt som utvecklas av ALM Equitys verksamheter läggs stort fokus på energi- och resurseffektivitet. Bostäderna ska vara yteffektiva och optimerade för att genererar mindre energi och klimatpåverkan per capita. Installationer och tekniska lösningar som individuell mätning av el, vatten och värme är också ett viktigt verktyg för att få kunder och hyresgäster medvetna om sin förbrukning och användning, vilket leder till förändring och minskad förbrukning.

Satsningar görs även inom delningsekonomi genom den digitala plattformen Your Block, som används i alla egenutvecklade fastighetsprojekt. Your Block erbjuder smidig kommunikation mellan de boende i en fastighet och gör det enkelt att dela på verktyg, idka byteshandel och koppla på delningstjänster såsom cykel- och bilpooler. Därmed minskas behovet att köpa nytt samt att befintliga fordon, verktyg och även lokaler kan utnyttjas mer effektivt.

Hållbara stadsutvecklingsprojekt

I bolaget ALM Småa Bostads tillgångsportföljen finns flera exempel på stadsutvecklingsprojekt där ambitionen är att utveckla hållbara livsmiljöer. Det ska skapas förutsättningar för hållbara livsval, uppmuntran till delningsekonomi och en fysisk miljö som inbjuder in till sociala interaktioner och inger känslan av trygghet.

Genom att se på alla delar inom samhällsutveckling för att optimera användandet av befintliga resurser både inom byggnaden men även utifrån område och läge skapas goda förutsättningar för en hållbar strategi.

Med kvadrat- och klimatsmarta bostäder nära allmänna kommunikationer samt en genomtänkt social integration och struktur inom bostadsområdet, skapas även gemenskap och tillhörighet på de boendes villkor. Idén är att hemmet även är platser utanför den egna bostaden så som fiket, gymmet, restaurangen eller replokalen. Då utnyttjas resurser maximalt och en hållbar utveckling av staden sker.