Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity erbjuder utöver koncernens noterade produkter en begränsad grupp investerare att investera direkt i projekt. Många av våra investerare har varit med oss i olika projekt under flera år. Affärerna manageras av affärsområdet Finansiering. Affärsområdet har den primära investerarkontakten, strukturerar affärerna och stödjer övriga affärsområden där investeringarna görs i processer för uppföljning av projekten samt i finansiella transaktioner under investeringslöptid.

Flexibel produkt

Vi vänder oss till family offices, företag, institutioner och fonder som kan investera från ca 20 mkr. Då vi rår över våra egna investeringsobjekt kan vi skräddarsy produkten finansiellt för rätt part, men vanligt är att investerare köper en byggrätt för utveckling tillsammans ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad eller att en fastighet köps tillsammans med koncernens förvaltningsbolag. Investeraren står för merparten av kapitalet och man delar på vinsten. Vi erbjuder också investeringar i form av direktlån, där vi idag till större delen samarbetar med institutioner.

Erfarenhet möter nytänkande

Sedan 2006 har ALM Equity levererat en stark och positiv avkastning till investerare. Vi vet hur de tänker, vi vet hur fastighetsprojekt drivs och vi vet hur vi syr ihop båda dessa på ett så säkert och smart sätt som möjligt för båda parter. I grund och botten handlar det mesta om att redan från början tänkta till kring både möjliga och omöjliga scenarion och att strukturera samarbeten och processledning därefter. Det handlar också om att ha så pass goda strukturer och rutiner på plats att de tryggt kan frångås när nya möjligheter uppstår. Vad med oss nästa gång det sker.

Investera i projektutveckling

Som investerare i utvecklingsprojekt kan du vara med i ett projekt från så tidigt skede som under detaljplaneprocessen. Ju tidigare du går med i ett projekt desto större möjligheter till avkastning. ALM Equity har sitt ursprung som bostadsprojektutvecklare. Idag samlas bostadsprojekten under affärsområdet Projektutveckling. Då vi konstant har egna projekt som blir redo för investering och nya projekt i inflöde, är vi alltid öppna för att träffa nya eventuella partners.

Investera i förvaltning

ALM Equitys förvaltningsbolag Svenska Nyttobostäder är på stark tillväxt. Genom att i förvaltningsprojekten kan man dra nytta av den värdetillväxt som sker när ett bolag växer fram. Fastigheterna förvärvas från koncernens projektutvecklingsbolag. Tack vare ett nära samarbete mellan koncernens affärsområden kan produkterna anpassas för rätt slutändamål redan i ett tidigt skede. Det gäller allt från detaljplaner och huskroppars utformning till digitala förvaltningslösningar.

Direktlån

På senare år har ALM Equity valt att lägga allt större del av sin skuldfinansiering utanför den vanliga banksektorn. Denna typ var breddning minskar koncernens risker men skapar också möjlighet för andra kreativa affärer med nya partners. Motparterna är oftast institutioner. Genom att samarbeta direkt istället utan mellanhänder skapar vi en smartare affär för båda parter och bygger upp en relation baserat på stort förtroende.

Intresserad av ett samarbete?

Kontakta affärsområdet Finansiering om du är intresserad av att investera i projekt eller ingå liknande samarbeten. Vi är alltid på jakt efter nya spännande affärer och bjuder gärna in rätt part i de vi redan har funnit.