Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Aktieägare

Nedan redovisas ALM Equitys största aktieägare per 30 september 2021.

Stamaktier Preferensaktier Aktiekapital Röster
Joakim Alm inkl. bolag, familj och försäkring 6 047 623 892 709 27,9% 50,9%
Dooba Investments Limited 990 494 145 792 4,6% 8,3%
Johan Wachtmeister inkl. bolag 617 492 273 069 3,6% 5,4%
Dammskogen Förvaltning AB 412 000 0 1,7% 3,4%
Aeternum Capital AS 375 000 0 1,5% 3,1%
John Rosén 346 220 123 744 1,9% 3,0%
Johan Unger inkl. familj 151 360 15 549 0,7% 1,3%
Verdipapirfondet Odin Eiendom 119 000 0 0,5% 1,0%
Övriga aktieägare 1 569 800 12 772 909 57,7% 23,6%
Summa 10 629 872 14 223 772 100% 100%