Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Finansiell information

Nedan presenteras nyckeltal över ALM Equitys totala resultat under en femårsperiod. I våra finansiella rapporter redovisas den finansiella ställningen för affärsområdena Projektutveckling, Entreprenad och Förvaltning, vilka utgör koncernens huvudsakliga verksamheter.

I samband med årsbokslutet för 2019 ändrade ALM Equity sina redovisningsprinciper avseende konsolidering och intäktsredovisning för bostadsrättsföreningar och förvaltningsfastigheter. Därmed är nyckeltalen för samtliga år omräknade enligt de nya redovisningsprinciperna. Mer information om detta finns på sidan Redovisningsprinciper.

Översikt 2019 2018 2017 2016 2015
Omsättning (Mkr) 1 681 2 314 2 080 694 1 701
Årets resultat (Mkr) 434 5 179 33 236
Eget kapital (Mkr) 3 310 2 138 2 208 863 766
Balansomslutning (Mkr) 8 502 6 972 6 807 3 712 2 247
Soliditet (%) 39 31 32 23 34
Nyckeltal per aktie 2019 2018 2017 2016 2015
Börsvärde, pref (Mkr) 1 051 789 796 381 354
Börsvärde, stam (Mkr) 3 148 1 777 1 726 2 528 1 858
Aktiekurs per bokslutsdag, pref (Kr) 107 96 98 108 103,25
Aktiekurs per bokslutsdag, stam (Kr) 310 175 170 249 183
Utdelning,pref (Kr) 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Utdelning, stam*(Kr) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

* Utdelningen per stamaktie har varit konstant de senaste fem åren med utdelning av 1 preferensaktie per 100 stamaktier, vilket motsvarar ett inlösenvärde på 1,20 kr per stamaktie.