Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Finansiella nyckeltal

Nedan presenteras nyckeltal över ALM Equitys totala resultat under en femårsperiod. I våra finansiella rapporter redovisas den finansiella ställningen för affärsområdena Projektutveckling, Entreprenad och Förvaltning, vilka utgör koncernens huvudsakliga verksamheter.

 

Översikt 2020 2019 2018 2017 2016
Omsättning (Mkr) 1 759 1 681 2 314 2 080 694
Årets resultat (Mkr) 229 434 5 179 33
Eget kapital (Mkr) 3 790 3 310 2 138 2 208 863
Balansomslutning (Mkr) 9 465 8 502 6 972 6 807 3 712
Soliditet (%) 40 39 31 32 23
Nyckeltal per aktie 2020 2019 2018 2017 2016
Börsvärde, pref (Mkr) 1 199 1 051 789 796 381
Börsvärde, stam (Mkr) 7 145 3 148 1 777 1 726 2 528
Aktiekurs per bokslutsdag, pref (Kr) 113,5 107 96 98 108
Aktiekurs per bokslutsdag, stam (Kr) 700 310 175 170 249
Utdelning,pref (Kr) 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Utdelning, stam*(Kr) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

* Utdelningen per stamaktie har varit konstant de senaste fem åren med utdelning av 1 preferensaktie per 100 stamaktier, vilket motsvarar ett inlösenvärde på 1,20 kr per stamaktie.