Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Redovisningsprinciper

Utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) såsom de fastställts av Europeiska unionen (EU). Därtill följer koncernredovisningen rekommendationen från Rådet för finansiell rapportering RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”.

Justering av tidigare tillämpade redovisningsprinciper

Under 2020 beslutade ALM Equity att ändra redovisningsprinciper avseende konsolidering för bostadsrättsföreningar och förvaltningsfastigheter. De ändrade redovisningsprinciperna innebär även att tidpunkten för intäktsredovisning har förändrats. Den ändrade tillämpningen genomfördes i samband med bokslutskommuniké för 2019 och räkenskaperna har i enlighet med IAS 8 justerats retroaktivt.

För närmare information avseende ALM Equitys redovisningsprinciper, samt information om omräkningseffekterna i samband med ändrade redovisningsprinciper, hänvisas till senaste årsredovisningen sidorna 94-105 respektive 133-138.