Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Obligationer

ALM Equity emitterade sitt första obligationslån i mars 2016 (serie 2016/2020), vilket efterföljdes av ett andra obligationslån i maj 2017 (serie 2017/2021). Vart och ett av dessa lån uppgick till 600 Mkr. Det första lånet (serie 2016/2020) återbetalades i mars 2020 med egna medel. Avseende det andra lånet (serie 2017/2021) återköpte bolaget utestående obligationer till ett nominellt belopp om 209 Mkr i juni 2020 och resterande del av lånet refinansierades i december 2020 genom att bolaget utnyttjade sin rätt till frivillig fullständig förtida inlösen.

I dagsläget finns två utestående obligationslån – som emitterades i juni 2020 (serie 2020/2023) respektive december 2020 (serie 2020/2025). Vart och ett av de utestående lånen uppgår till ett belopp om 600 Mkr. Obligationslånet av serie 2020/2025 emitterades vidare inom ett ramverk om totalt 700 Mkr.

Bolagets två utestående obligationslån avseende serie 2020/2023 och serie 2020/2025 har noterats på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.