Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Obligationer

ALM Equity emitterade sitt första obligationslån i mars 2016 (serie 2016/2020), vilket efterföljdes av ett andra obligationslån i maj 2017 (serie 2017/2021). Vart och ett av dessa lån uppgick till 600 Mkr. Det första lånet (serie 2016/2020) återbetalades i mars 2020 med egna medel.

I juni 2020 emitterade bolaget sitt tredje obligationslån (serie 2020/2023) om 600 Mkr och återköpte samtidigt utestående obligationer av serie 2017/2021 till ett nominellt belopp om 209 Mkr.

Samtliga bolagets obligationslån har noterats på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

ALM Equity meddelande den 30 november 2020 att bolaget undersöker möjligheten att emittera ett nytt obligationslån i syfte att i förtid refinansiera utestående obligationslån av serie 2017/2021. Med anledning av den tänkta refinansieringen har bolaget lämnat villkorat meddelande om att bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig fullständig förtida inlösen. Inlösen är villkorad av att det nya obligationslånet genomförs framgångsrikt. För mer information, vänligen se bolagets pressmeddelande samt ”ALM Equity – Conditional notice of early redemption Bond 2017-2021” nedan.