Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Idag är första dag för handel i Svenska Nyttobostäder AB (publ), dotterbolag till ALM Equity AB (publ), på Nasdaq First North Growth Market

2020-11-04 Pressmeddelande Regulatorisk
NasdaqFirstNorthSvenska Svenska Nyttobostader IPO pressrelease

Idag, den 4 november 2020, inleds handeln i stam- och preferensaktierna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), dotterbolag till ALM Equity AB (publ), på Nasdaq First North Growth Market. Stamaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO med ISIN-kod SE0014808853 och preferensaktien kommer handlas under kortnamnet NYTTO PREF med ISIN-kod SE0014808861.

Vid listningstillfället har Svenska Nyttobostäder 320 aktieägare av stamaktier samt 320 aktieägare av preferensaktier. Svenska Nyttobostäder har inte genomfört något erbjudande om teckning av aktier inför listningen på Nasdaq First North Growth Market. Alm Equity innehar per dagens datum 37 058 306 stamaktier och 557 661 preferensaktier i Svenska Nyttobostäder, motsvarande cirka 57 procent av kapitalet och cirka 61 procent av rösterna.

Svenska Nyttobostäder har utsett Erik Penser Bank AB som bolagets Certified Adviser.

För mer information om Svenska Nyttobostäder, vänligen se av bolaget upprättad bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.nyttobostader.se.
 

Välkomen att delta över zoom när klockan ringer för Svenska Nyttobostäder hos Nasdaq.
Plats: https://nasdaq.zoom.us/j/99856754843?pwd=QUhZRG8ySmw3Q2pSVnd2ZnBxOHFwdz09
Möteslösenord: 041120
 

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27


Offentliggörande:
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november kl. 08:30