Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity AB initierar skriftligt förfarande under sina utestående obligationslån

2021-07-09 Pressmeddelande Regulatorisk
ALM Equity Stockholm

ALM Equity AB (“Bolaget” eller “ALM”) meddelar att Bolaget idag har initierat skriftliga förfaranden (”Skriftliga Förfarandena”) under sina utestående obligationslån 2020/2023 med ISIN SE0014556577, 2020/2025 med ISIN SE0015191978 och 2021/2026 med ISIN SE0016074595 (tillsammans ”Obligationerna”) i syfte att få innehavarnas godkännande för att Bolagets dotterbolag ska få ställa säkerheter för obligationer och andra marknadslån. Detta skulle möjliggöra en differentiering av finansieringskällor där kapitalmarknaden skulle kunna nyttjas som ett komplement till banker och direktlån för säkerställd finansiering.

ALM har idag begärt Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, att skicka meddelanden om de Skriftliga Förfarandena inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 8 juli 2021. Meddelandena om de Skriftliga Förfarandena är tillgängliga på ALMs hemsida samt på Agentens hemsida.

Resultatet av de Skriftliga Förfarandena kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av de Skriftliga Förfarandena. Avstämningsdagen för röstning i de Skriftliga Förfarandena är den 19 juli 2021 och sista dag för röstning är den 28 juli 2021. Dock kan de Skriftliga Förfarandena upphöra i förtid innan röstningsperioden upphört om erforderlig röstningsmajoritet uppnås dessförinnan.

För frågor kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27