Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity AB (publ) får obligationsinnehavares godkännande av villkorsändringar

2021-07-28 Pressmeddelande Regulatorisk
ALM Equity Stockholm

De skriftliga förfaranden som initierades genom meddelanden den 9 juli 2021 (”Skriftliga Förfarandena”), avseende vissa ändringar i villkoren för ALM Equity ABs (publ) (“Bolaget” eller “ALM”) utestående obligationslån 2020/2023 med ISIN SE0014556577, 2020/2025 med ISIN SE0015191978 och 2021/2026 med ISIN SE0016074595 (”Obligationerna”), har idag avslutats.

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets förslag enligt de Skriftliga Förfarandena. Innehavarna av Obligationerna har därmed godkänt villkorsändringarna.

Villkorsändringarna trädde ikraft idag, kl. 15.00, i samband med att röstfristen löpte ut. De justerade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på ALMs hemsida samt på www.stamdata.com. Villkorsändringarna framgår även i meddelandena om de Skriftliga Förfarandena, som är tillgängliga på ALMs hemsida samt på www.nordictrustee.com.

Den samtyckespremie som utlovades i pressmeddelande den 27 juli 2021 kommer att utbetalas den 10 augusti 2021. Avstämningsdag för berättigande till samtyckespremien har bestämts till den 3 augusti 2021.

För frågor kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27