Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity AB (publ) fastställer avstämningsdag för utdelning av stamaktier i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

2021-11-22 Pressmeddelande Regulatorisk
Extra bolagsstämman i ALM Equity AB (publ) beslutade den 19 november 2021 att dela ut 3 188 961 stamaktier i dotterbolaget Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr. 559250-9607 ("Svenska Nyttobostäder"). Vidare beslutades att bemyndigade ALM Equitys styrelse att fatta beslut om avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Svenska Nyttobostäder. ALM Equitys styrelse har idag beslutat att avstämningsdagen ska vara den 29 november 2021.

Sakutdelningen kommer ske med tre (3) stamaktier i Svenska Nyttobostäder för varje fullt antal av tio (10) innehavda stamaktier i ALM Equity. Utöver att vara registrerad som stamaktieägare i ALM Equity på avstämningsdagen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla stamaktier i Svenska Nyttobostäder.

Sista dag för handel i ALM Equitys aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Svenska Nyttobostäder är den 25 november 2021. Från och med den 26 november 2021 kommer ALM Equitys aktier att handlas utan rätt att erhålla aktier i Svenska Nyttobostäder.

Svenska Nyttobostäders aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27