Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

ALM Equity AB (publ) undersöker möjligheten att emittera nya obligationer om upp till SEK 1 000 000 000

2021-06-03 Pressmeddelande Mar Regulatorisk
ALM Equity emittera nya obligationer
ALM Equity AB (publ) (”Bolaget”) meddelar i dag att Bolaget undersöker möjligheten att emittera nya obligationer om upp till SEK 1 000 000 000 kronor i syfte att delfinansiera förvärvet av aktier i Järntorget Byggintressenter AB (”Järntorget”).

Med anledning av tidigare kommunikation angående ALM Equity AB:s (publ) (”Bolaget”) förvärv av Järntorget Byggintressenter AB (”Järntorget”) meddelar Bolaget i dag att Bolaget undersöker möjligheten att emittera nya obligationer. En kapitalmarknadstransaktion av SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Bolaget (”Obligationsemissionen”). Nettolikviden från en eventuell transaktion kommer att användas till att finansiera del av förvärvet av Järntorget

Bolaget har engagerat Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) som finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27 

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-06-03 kl. 07:30