Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Vi är ALM Equity

Vi bygger bolag som utvecklar fastighetsbranschen

Nedjusterade ingångsvärden minskar resultateffekten till 1,4 mdkr i andra kvartalet

2022-07-13 Pressmeddelande Mar Regulatorisk
ALM Equity

ALM Equity AB bildade tillsammans med Corem Property Group AB det onoterade bolaget Klövern AB per den 28 april 2022. Resultatet av transaktionen blev cirka 2 mdkr. Under första kvartalet har cirka 100 mkr av vinsten resultatförts.

Till följd av de senaste månadernas utveckling på finansmarknaden och en ökad inflation pågår en förhandling mellan parterna avseende en översyn av ingående transaktionsvärde. ALM Equity bedömer att översynen kommer ge en negativ justering av resultatet hänförlig till transaktionen uppgående till 350 mkr, vilket motsvarar cirka 8 procent av värdet för de insålda byggrätterna.

I samband med översynen av de införsålda byggrätterna har ALM Equity även sett över ingångsvärden i kvarvarande byggrättsportfölj och kommer justera ned med 150 mkr. Efter dessa justeringar så ger transaktionen en positiv resultateffekt i andra kvartalet om cirka 1,4 mdkr.

”Genom dessa justeringar känner vi oss trygga att kunna möta tuffare marknadsförutsättningar, både för innehavet i Klövern och i kvarvarande byggrättsportfölj” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27 

 

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2022 kl. 08:00