Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Vi är ALM Equity

Vi bygger bolag som utvecklar fastighetsbranschen

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier i ALM Equity AB genom aktieteckning med stöd av teckningsoptioner

2022-10-21 Pressmeddelande Regulatorisk
ALM Equity Stockholm

ALM Equity AB ("ALM Equity" eller "Bolaget") har tillförts cirka 30 miljoner kronor genom teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för Optionsprogram 2017/2022 och Bolagets aktiekapital ökar därmed med 850 900 kronor. I samband med lösen erbjöds teckningsoptionsinnehavare att istället överlåta teckningsoptioner till ett av Bolaget helägt dotterbolag mot ett marknadsmässigt vederlag. 

82 613 teckningsoptioner utnyttjades för aktieteckning och 45 087 teckningsoptioner återköptes av ett dotterbolag till ALM Equity och har nu förfallit. Efter omräkning ger varje teckningsoption rätt att teckna 1,03 aktie för en teckningskurs om 356,58 kronor. 

Med anledning av aktieteckningen ökar ALM Equitys aktiekapital med 850 900 kronor och antalet stamaktier med 85 090 vilket medför en utspädning om cirka 0,3 procent. Efter registreringen av de nya aktierna uppgår Bolagets aktiekapital till 250 450 610 kronor samt antalet utestående stamaktier till 10 714 990 och antalet utestående preferensaktier till 14 330 071.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, Tel +46 73-396 97 27