Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Vår bolagsportfölj

ALM Equity innehar en bred bolagsportfölj med allt från större noterade och onoterade bolag till mindre tillväxtbolag inom fastighetsbranschen. Vi förvaltar, äger och bygger upp självständiga bolag som kan driva en hållbar och innovativ tillväxt på marknaden.

Fastighetsförvaltning

Klövern

Ägarandel 46% 

Substansvärde: 7,8 Mdkr*

Klövern är ett förvaltningsbolag som utvecklar, äger och förvaltar
miljöcertifierade hyresbostäder till privatmarknaden i Stockholm och Mälardalen. Klövern erbjuder ytfunktionella bostäder anpassade för framtidens hållbara livsstil med delningsekonomi och smarta lösningar  för en hållbar framtid. 

*Värderat till bokfört eget kapital justerat för ännu ej betalda ovillkorade aktieägartillskott 2022-12-31

Fastighetsförvaltning

Svenska Nyttobostäder

Ägarandel 44%

Börsvärde totalt: 3,4 Mdkr*

Svenska Nyttobostäder är ett noterat förvaltningsbolag som äger och förvaltar yteffektiva nyproducerade bostadsfastigheter i kommunikationsnära lägen inom Stockholmsområdet. Hyresgästerna är företag,myndigheter och privatpersoner. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market.

* Börsvärdet på bokslutsdagen 2022-12-31

Fastighetsutveckling

Aros Bostad

Nominell ägarandel 23%* 

Börsvärde totalt: 2,6 Mdkr**

Aros Bostad är en bostadsutvecklare som erbjuder välplanerade bostäder av hög kvalitet med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market

 * Efter fullgjort avtal kommer ägarandelen motsvara 35 %
** Börsvärdet på bokslutsdagen 2022-12-31

Fastighetsutveckling

ALM Småa Bostad

Ägarandel: 100%

Substansvärde: 0,3 Mdkr*

ALM Småa Bostad är ett fastighetsutvecklingsbolag av större stadsutvecklingsprojekt som genom fyra varumärken erbjuder bostäder service och kommersiella inslag i kommunikationsnära lägen med affärslösningar för en hållbar utveckling av stadsdelar och bostadsområden.

*Marknadsvärdering genomförd av PWC per 2022-12-31

Entreprenad

2xA Entreprenad

Ägarandel 80%

Substansvärde: 0,5 Mdkr*

Erbjuder totalentreprenad vid ny, till- eller ombyggnationer av fastigheter, liksom andra entreprenadtjänster i specifika delar av fastighetsprojekt. En samarbetspartner som ritar, optimerar effektiviserar och uppför både små coh stora projekt för både fastighetsutvecklare och entreprenörer.

*Marknadsvärdering genomförd av PWC per 2022-12-31

Digitala tjänster

Your Block

Ägarandel 50%

Bolaget är ej marknadsvärderat

Your Block är en mobil plattform med syfte att förenkla kommunikation och samarbete i företag, föreningar och boenden. plattformen erbjuder kostnadseffektiva och användarvänliga tjänster för digital gemenskap, delningsekonomi och styrning av digitala accesser i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter

Entreprenad

Bomodul

Ägarandel 80%

Bolaget är ej marknadsvärderat

Bomodul i Bodafors tillverkar flexibla och högkvalitativa trähusmoduler av småländsk gran till alla former av bostadsprojekt. Den rationella och effekiva tillverkningen i klimatkontrollerad miljö säkerställer hög kvalitet och effektiv logisitk. Sedan hösten 2020 kan fabriken svanenmärka modulerna.