Close

Investor Relations

A group focused on developing and investing in companies in the Swedish property sector.

ALM Equity AB (publ): Year-end Report 2021

2022-03-03 Press release Mar Regulatory

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27


Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
ÅR-MÅNAD-DAG kl.X.X