Stäng

På denna webbplats används cookies. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies och behandlar dina uppgifter i samband med detta. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Integritetspolicy

Här har vi samlat information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi hanterar dessa. För att veta hur vi behandlar dina uppgifter bör du noggrant läsa igenom nedan information.

Kontaktinformation

ALM Equity Management AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller av samarbetsparter för vår räkning. I övrigt är respektive bolag inom ALM Equity-koncernen personuppgiftsansvarig för sin respektive behandling. Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta oss.

Webbplats

Vilka uppgifter behandlar vi?

Som besökare på vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på webbplatsen. Vi behandlar exempelvis unika identifierare såsom ID:t på den enhet du använder, egenskaper om enheter och programvaror*,  URL som du hänvisats från och IP-adress som kan göra att vi får reda på din allmänna plats där du befinner dig. Vi samlar även information genom olika typer av cookies. Mer information om cookies och hur du raderar dessa finns längre ner på sidan.

*Egenskaper om enheter och programvaror ger oss statistik om de sidor du har besökt,

För vilket ändamål?

Baserat på de uppgifter vi har är ändamålen att:

  • Kunna skicka och visa information som vi tror att du kan vara intresserad av .
  • Följa din aktivitet på vår webbplats och få information om hur vår webbplats, samt integrerade system, fungerar.
  • Kunna garantera webbplatsens funktioner, minimera och förebygga problem samt för att bevara säkerheten.
  • För statistik, analys, marknadsundersökningar samt för optimering av olika marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.

Vilken rättslig grund har vi för att behandla uppgifterna?

Behandling sker efter intresseavvägning och ett berättigat intresse av att utföra den.

Vem vi lämnar ut uppgifterna till?

Statistik, analys och undersökningar av webbplatsen kan komma att överlämnas inom ALM Equity-koncernen.

Information om när vi raderar uppgifterna?

Olika cookies lagras olika länge. Lite längre ner kan du läsa om lagringstider för de cookies vi använder.

Kontaktperson hos leverantörer och övriga affärskontakter

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar namn, tjänstetitel, kontaktuppgifter i tjänsten och vid behov personnummer. 

För vilket ändamål? 

För att administrera avtalsförhållanden, kommunicera i ärenden och hantera uppkomna frågor, förmedla och ta emot relevant information, samarbetsförfrågningar, avtalshantering inbegripet tillvaratagande av rättigheter och skyldigheter, mötesprotokoll och erforderlig dokumentation samt i förekommande fall uppfyllande av lagkrav avseende elektronisk personalliggare. Personuppgifter kan därvid behöva behandlas såväl inför, under och efter de avtalade prestationerna.

Vilken rättslig grund har vi för att behandla uppgifterna?

Behandling sker efter intresseavvägning och ett berättigat intresse av att utföra den samt i förekommande fall för att fullgöra avtal eller rättslig förpliktelse.

Vem vi lämnar ut uppgifterna till?

Uppgifterna kan komma att överlämnas inom ALM Equity-koncernen för ändamålen ovan.

Information om när vi raderar uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra.  

Användning av cookies

Definition av cookie och användningsområde

Vår webbplats innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara ner på din dator. Syftet med detta är att underlätta för dig som besökare samt för att samla anonym information som kan användas för att förbättra webbplatsen. Vissa cookies raderas när du stänger din webbläsare (sessionscookies), medan andra lagras på din enhet i syfte att känna igen din webbläsare (permanenta cookies).

De cookies vi använder kan delas in i tre kategorier;

Nödvändiga cookies: För att kunna tillhandahålla vår webbplats och dess tjänster är vissa cookies helt nödvändiga. Om dessa cookies blockeras eller raderas kommer vissa tjänster sluta att fungera.

Prestanda- och funktionscookies: Vi har cookies vars syfte är att förbättra din upplevelse på vår webbplats och i vår kommunikation. Dessa cookies är inte oumbärliga för webbplatsens funktion, men de kommer exempelvis komma ihåg vad du skrivit i olika formulär, så du slipper fylla i samma uppgifter flera gånger. Om dessa cookies raderas eller blockeras kommer tjänsten begränsas.

Marknadsföringscookies: Vi och tredje part kan placera cookies på vår webbplats med syfte att lagra information om hur du svarar på exempelvis annonser och nyhetsbrev. Denna information används för att anpassa vår kommunikation med dig. De cookies som tredje part placerar på vår webbplats kan vi inte styra över. Då vi inte heller har åtkomst till dessa bör du kontrollera hur de hanterar sina cookies.

Om ditt samtycke till att vi använder cookies

Genom att fortsätta surfa på webbplatsen samtycker du till att vi använder cookies. Vill du återkalla ditt samtycke gör du det genom att blockera eller radera de cookies vi placerat. Information om hur du går tillväga finns i instruktionerna till din webbläsare .

Cookies på den här webbplatsen

Du som besökare på vår webbplats godkänner att vi använder cookies samt lagrar dessa på din dator genom att webbläsaren är inställd på att cookies tas emot samt fortsätter att surfa på webbplatsen. I din webbläsare kan du ställa in om du vill neka cookies eller om du vill få ett meddelande när en cookie begär att få lagringsåtkomst. Läs i instruktionerna till din webbläsare eller i dess hjälpfunktion kring hur det fungerar. Väljer du att neka cookies kan det innebära att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Vi använder permanenta cookies för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, exempelvis vilka sidor som besöks mest och hur du rör dig i navigeringen.

Sessionscookies använder vi för att hantera information som du lämnar när du använder våra tjänster som finns på webbplatsen. Dessa cookies lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på vår webbplats, dessa försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder även kampanjcookies och tredje-part-cookies i annonseringssyfte vid remarketing.

På den här webbplatsen används Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA där skyddsnivå enligt beslut av kommissionen är adekvat eftersom mottagaren är ansluten till Privacy Shield. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

All information som samlas in via cookies slås ihop och sammanställs anonymt. Detta innebär att du som individ inte kan spåras eller identifieras av oss. Vi använder cookies i syfte att samla information kring hur många som besöker webbplatsen, hur de rör sig mellan webbplatsens sidor samt hur länge de stannar på respektive sida. Denna information används för att kunna förbättra webbplatsen samt sammanställs för att få fram statistik och allmän marknadsinformation. Mer information om dessa cookies samt hur länge de sparas finns här.

Informationen som vi samlar in lagras i Google Analytics. Permanenta cookies lagras i 26 månader, sessionscookies lagras i 30 minuter och kampanjcookies lagras i sex månader. Vissa rapporter kommer visa äldre statistik än ovan angivna tidsintervall, men då kommer viss detaljinformation ha raderats och inte vara tillgänglig i rapporten. Du kan läsa mer om lagring här.

Hur du väljer att blockera eller radera cookies

I dina webbläsarinställningar kan du välja att blockera cookies, så den automatiskt hindrar lagring eller att du får information varje gång en webbplats vill lagra en cookie. Du kan även radera lagrade cookies, men då tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan olika webbläsare är det bäst att du följer varje webbläsares specifika instruktioner.

Tänk på att om du raderar eller blockerar cookies så kan det resultera i att vissa sidor och funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera, samt att det kommer att försämra din användarupplevelse.

Cookies som placeras av tredje part

På vår webbplats har vi innehåll och delningsverktyg från olika sociala nätverk, exempelvis linked In, och de kan därmed placera cookies på vår webbplats. Vi kan varken styra eller har åtkomst till dessa cookies eller de uppgifter som samlas in. Information om vilka cookies som används av tredje part finns på respektive parts hemsida.